drūžėtas

drūžėtas
drūžė́tas, -a adj. (1) Lc, Kv; I su drūžėmis: Iš drūžė́to audeklo siuva vyrams kelnes Žr. Užsivilk šiandien drūžė́tą suknelę Žgč. Audeklas drūžė́tas J. Laumės juosta drūžė́ta J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • drūžėtas — drūžėtas, drūžėta bdv. Iš drūžėto áudinio pasiùvo kélnes …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • družakis — drùžakis sm. (1) 1. drūžėtas audinys: Tas maišas iš drùžakio Grdm. 2. maišas iš drūžėtos medžiagos: A jau pagatavijo drùžakius roputėms? Šv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drūžainis — drūžaĩnis sm. (2) drūžėtas audeklas: Drūžaĩnį įkapiums nupirko, kur anų protas? Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drūžiuotas — drūžiuotas, a adj. (1) žr. drūžėtas: Kiaušeliai puikiai raudonai drūžiuoti I. drūžiuotai adv.: Drūžiuotai susėjo, ir paaugo rugiai drūžiuoti Varn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išilginė — 2 išilgìnė sf. (2) 1. išilgai visos sienos pritaisyta ilga lova: Jau šalta daržinėj, pataisyk išilgìnę gryčioj Pš. 2. KII133 išilgai drūžėtas sijonas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keršas — keršas, à adj. (3), ker̃šas (4) 1. B, MŽ, K lopais juodas, lopais baltas; lopais baltas, lopais žalas ar žilas; margas: Kiaulė, arklys lopais margas bus keršas J. Keršas arklys ma[n] negražu – kaip karvė Rs. Jų jautis keršas Mrj. Man labiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permetinis — 2 permetinis, ė adj. (1) su įaustais dryžiais, juostomis: Su parmetoms milas būs drūžėtas, vadinsis parmetinis Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rievėtas — rievėtas, a adj. (1) DŽ 1. SD53, Sut, N, [K], Kp su metiniais medienos ūgiais, rievėmis: Ąžuolas ir uosis rievėtas Pl. Tankiai rievėta eglė skali rš. 2. ruožuotas, rumbuotas: Rievėtas velenėlis PolŽ38. Kočiojamosios kultuvės apačia yra daroma… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ruožuotas — ruožuotas, a adj. (1) 1. NdŽ brūkšniuotas, subraižytas. 2. LL178, DŽ su ruožais, dryžėtas: Ruožuotas audimas, kurs ruožais austas, t. y. drūžėtas J. Atsivožė ji savo kašę ir išsiėmė šviesią ruožuotą suknelę LzP. Man abrūsai geriau patinka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smūgėtas — ×smūgėtas, a (plg. l. smugowy) adj. (1) ruožuotas, dryžuotas: Audeklas šilkinis, smūgėtas I. Smūgėtas, tamsiai drūžėtas I …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”